måndag 5 mars 2018

B-kullen flyttar.

Nu börjar B-kullen flytta till sina nya familjer. Jag önskar alla lycka till med sina nya familjemedlemmar.
"Benji" (Mountjoy Busy Bryan) flyttar till Emma

"Pluto" (Mountjoy Barmy Bain flyttar till familjen Johansson

"Gizmo" (Mountjoy Busy Bryan) flyttar till familjen Hedner

"Benji" (Mountjoy Bold Barry) flyttar till familjen Morberg
"Allis" (Mountjoy Bonny Belinda) flyttar till familjen Reije
 

Inga kommentarer: